Voorzitter CD&V Genk: Luc Vandeweyer


Op 2 februari 2015 werd er een nieuwe afdelingsvoorzitter gekozen. Luc Vandeweyer, sinds 6 oktober 2014 voorzitter ad interim, werd met 100% van de stemmen verkozen tot voorzitter van CD&V Genk.

Luc Vandeweyer is 47 jaar, Genkenaar, bedrijfsleider, bestuurder van verschillende welzijnsorganisaties, gehuwd met Simone, fiere vader van 5 kinderen en gebeten door de politieke microbe.

Hij licht zijn engagement zelf toe:

Als voorzitter wil ik graag de ploeg aansturen die in samenwerking met onze burgemeester, met al onze mandatarissen, leden en vrijwilligers Genk kleur wilt geven. Samen met deze ploeg wil ik inzetten op een versterkte wijkwerking.

CD&V’ers zijn doeners … mensen mobiliseren, samen werken, samen activiteiten en ontmoetingen organiseren, mensen verbinden, samen oplossingen uitwerken, … Samen met u wil ik onze wijkwerking ver-sterken. Door deze in de komende maanden en jaren verder uit te bouwen, werken we samen met alle bewoners. De wijk is immers dé plek waar mensen, onze gezinnen thuis zijn. De wijkbewoners zijn de ruggengraat van de buurt, met hen willen we verder werk maken van een warme wijk. We kiezen daarom samen voor een sterk wijkbestuur, voor een versterkte partijwerking, voor een grotere ploeg van leden. Hiervoor heb ik jullie nodig. Een partij zijn we allemaal samen!

Door samen hard te werken kunnen we van Genk een plaats maken voor iedereen, ook voor mensen die minder geluk hebben. Het is belangrijk dat we deze mensen vertrouwen geven en samenwerken met de stadsdiensten die een aanbod hebben van hulp en ondersteuning.

Met onze bestuursploeg willen we resoluut kiezen voor een sterk Genk, een Genk voor en met mensen. Samen met jullie wil ik bouwen aan een toekomst die het vertrouwen van de Genkenaren verdient.

We maken er samen een sterke beweging van, een partij waar mensen elkaar vinden.

Ik hoop van harte te mogen rekenen op jullie steun en hoop jullie in onze wijken, op onze activiteiten te mogen ontmoeten.

Ik wil er zijn voor alle Genkenaren en sta zeker open voor een gesprek. Maak gerust een afspraak via mail (voorzitter@cdenvgenk.be) of GSM (0473/251814), dan maak ik graag tijd voor jullie!

 

 

 

 

Afbeeldingen
Voorzitter CD&V Genk: Luc Vandeweyer
Voorzitter CD&V Genk: Luc Vandeweyer