Nieuwjaarsreceptie en voorzittersverkiezingen 02/02/15 Gigos Sledderlo